PlastiDip

PLASTI DIP® er en gummibasert, elastisk maling/coating som leveres i mange varianter, forpakninger og farger. Produktet har et enormt anvendelsesområde både innen håndverk, alle typer industri (on-/offshore) samt DIY-markedet. Det er bare fantasien som setter grenser. Plasti Dip er oljebasert, elektrisk isolerende, 100 % vanntett, elastisitet ca. 430%, rustbeskyttende, motstår steinsprut, salter og lignende benyttes til beskyttelse av komponenter innen verktøyteknisk, fiskeri, elektronisk industri, offshore, bil eller beskyttelse av høyverdige komponenter for bruk i og over vann samt til hobby og fritid.